บริษัท จี้เฉิง จำกัด ผลิตภัณฑ์เกษตร ตรา " เอวัณเลิศ "

       

Contact Us

บริษัท จี้เฉิง จำกัด ผลิตภัณฑ์เกษตร ตรา เอวัณเลิศ 

คัดแยก จัดบรรจุ ถั่ว ธัญพืช และเครื่องเทศต่างๆ มานานกว่า 30 ปี จนกระทั้ง ปี พ.ศ. 2545

“เอวัณเลิศ” เอวัณเลิศได้มีการพัฒนากระบวนการคัดแยก การจัดบรรจุสินค้า 

และการจัดเก็บในห้องที่มี อุณหภูมิ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีคุณค่าสารอาหารครบถ้วน

เพื่อส่งต่อธัญพืชที่ได้มาตรฐานแก่ผู้บริโภค จากความใส่ใจในทุกกระบวนการคัดสรร 

ทำให้เอวัณเลิศได้ ISO 9001 : 2008 มารับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์


 

แผนที่ "เอวัณเลิศ"