สินค้า "เอวัณเลิศ"

ศูนย์รวม ถั่ว และ ธัญพืชต่างๆ


เม็ดมะม่วงหิมพานต์เผา
250.00 ฿ 250.00 ฿ 250.0 THB
👉🏾 เม็ดมะม่วงเผา ขนาด 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 250 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 220 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 200 บาท
ข้าวบาร์เลย์
21.00 ฿ 21.00 ฿ 21.0 THB
ข้าวบาร์เลย์ 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 21 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 20 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 19 บาท
ถั่วเหลืองนํ้าเต้าหู้
38.00 ฿ 38.00 ฿ 38.0 THB
1 กิโลกรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 38 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 36 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 35 บาท
เม็ดแมงลัก
20.00 ฿ 20.00 ฿ 20.0 THB
แมงลัก 100 กรัม
ข้าวเหนียวดำ
30.00 ฿ 30.00 ฿ 30.0 THB
ข้าวเหนียวดำ 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 30 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 27 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 25 บาท
ดอกโป๊ยกั๊ก
20.00 ฿ 20.00 ฿ 20.0 THB
ดอกโป๊ยกั๊ก 100 กรัม
งาขาว
12.00 ฿ 12.00 ฿ 12.0 THB
งาขาว 100 กรัม
ถั่วดำ
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
ถั่วดำ 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 35 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 33 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 32 บาท
ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก
32.00 ฿ 32.00 ฿ 32.0 THB
ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 32 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 30 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 29 บาท
ถั่วลิสงแพ็คแดง
37.00 ฿ 37.00 ฿ 37.0 THB
ถั่วลิสงแพ็คแดง 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 37 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 36 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 35 บาท
น้ำตาลกรวด
20.00 ฿ 20.00 ฿ 20.0 THB
น้าตาลกรวด 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 20 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 19 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 18 บาท
ถั่วลิสงแพ็คเขียว
40.00 ฿ 40.00 ฿ 40.0 THB
ถั่วลิสงแพ็คเขียว 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 40 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 38 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 37 บาท
ข้าวเหนียวเขี้ยวงูสันป่าตอง
27.00 ฿ 27.00 ฿ 27.0 THB
ข้าวเหนียวเขี้ยวงูสันป่าตอง 1,000 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 27 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 26 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 25 บาท
ถั่วเขียว
30.00 ฿ 30.00 ฿ 30.0 THB
500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 30 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 27 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 25 บาท
ถั่วแดง
30.00 ฿ 30.00 ฿ 30.0 THB
500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 30 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 27 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 25 บาท
เม็ดเดือย
31.00 ฿ 31.00 ฿ 31.0 THB
เม็ดเดือย 500 กรัม
งาขาว
45.00 ฿ 45.00 ฿ 45.0 THB
500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 45 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 43 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 42 บาท
งาดำ
60.00 ฿ 60.00 ฿ 60.0 THB
500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 60 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 57 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 55 บาท
โอทึ้ง
20.00 ฿ 20.00 ฿ 20.0 THB
500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 20 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 19 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 18 บาท