บริษัท จี้เฉิง จำกัด (เอวัณเลิศ) เวอร์ชัน Odoo 14.0-20210618

Information about the บริษัท จี้เฉิง จำกัด (เอวัณเลิศ) instance of Odoo, the Open Source ERP.

แอพพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

ขาย
ใบแจ้งหนี้
การออกใบแจ้งหนี้
การชำระ
CRM
Track leads and close opportunities
เว็บไซต์
เว็บไซต์
สินค้าคงคลัง
Manage your stock and logistics activities
eCommerce
Sell your products online
eLearning
Manage and publish an eLearning platform
การสนทนา
Chat, mail gateway and private channels
รายชื่อ
Centralize your address book
ปฏิทิน
ตั้งกำหนดเวลา ของการประชุมพนักงาน
บล็อก
Publish blog posts, announces, news
Dashboards
Build your own dashboards
หมายเหตุ
Organize your work with memos

Installed Localizations / Account Charts

ประเทศไทย - การบัญชี