สินค้า "เอวัณเลิศ"

ศูนย์รวม ถั่ว และ ธัญพืชต่างๆ


เม็ดมะม่วงหิมพานต์เผา
250.00 ฿ 250.00 ฿ 250.0 THB
👉🏾 เม็ดมะม่วงเผา ขนาด 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 250 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 220 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 200 บาท
ข้าวบาร์เลย์
21.00 ฿ 21.00 ฿ 21.0 THB
ข้าวบาร์เลย์ 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 21 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 20 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 19 บาท
ถั่วเหลืองนํ้าเต้าหู้
38.00 ฿ 38.00 ฿ 38.0 THB
1 กิโลกรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 38 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 36 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 35 บาท
เม็ดแมงลัก
20.00 ฿ 20.00 ฿ 20.0 THB
แมงลัก 100 กรัม
งาขาว
12.00 ฿ 12.00 ฿ 12.0 THB
งาขาว 100 กรัม
เม็ดเดือย
31.00 ฿ 31.00 ฿ 31.0 THB
เม็ดเดือย 500 กรัม
งาขาว
45.00 ฿ 45.00 ฿ 45.0 THB
500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 45 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 43 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 42 บาท
งาดำ
60.00 ฿ 60.00 ฿ 60.0 THB
500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 60 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 57 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 55 บาท
แมงลัก
100.00 ฿ 100.00 ฿ 100.0 THB
500 กรัม
งาดำ
15.00 ฿ 15.00 ฿ 15.0 THB
100 กรัม